İTÜDERGİSİ/b, Cilt 4, Sayı 2 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sahne heyecanının Türk müzisyenler arasındaki yaygınlığı ve çözüm yöntemleri

Gülden TEZTEL, Cihat AŞKIN

Özet


Sahne heyecanı sıklıkla görülen ve birçok müzisyen üzerinde etkisi olan bir problemdir. Bu problem müzisyenler için, performans sırasında dikkatin istenmeyen bir şekilde dağılması, fiziksel olguların yeterli derecede kontrol edilememesi, kişinin potansiyelini tam olarak ortaya koyamaması ve hatta icracılık kariyerinin sonlandırılması gibi birçok negatif sonuç doğurmaktadır. Sahne heyecanının irdelenmesi amacıyla, 112 müzisyen üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Ankete katılan müzisyenler, klasik Batı müziği öğrencileri, klasik Batı müziği icracıları, caz müziği icracıları ve geleneksel Türk müziği icracıları arasından seçilmiştir. Çalışmanın diğer kısmında, tecrübeli sanatçılarla röportajlar yapılmış; konu üzerindeki fikirleri, kişisel olarak kullandıkları ve tavsiye ettikleri başa çıkma yöntemleri değerlendirilmiştir. Başa çıkma yöntemleri ayrıca dünya literatüründeki bilimsel çalışmalar bağlamında da irdelenmiştir. Alınan sonuçlar, sahne heyecanının Türk müzisyenleri arasında yaygın olarak görüldüğünü göstermiştir. Ayrıca klasik Batı müziği öğrenci ve icracılarının, sahne heyecanı tecrübesine, caz ve geleneksel Türk müziği icracılarına göre daha yatkın olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, klasik Batı müziğinin daha fazla kalıplara bağlı olması; caz ve geleneksel Türk müziğinin içerdiği doğaçlama olgusunun, icracının performans mükemmeliyeti yerine yaratıcılığa ve paylaşıma konsantre olmasında yardımcı olması olarak önerilmiştir. Ortaya konan problem ile etkili bir şekilde başa çıkma yolunda, bilişsel yapılandırma, zihinsel çalışma ve davranış provası gibi bilişsel ve davranışsal yöntemler ile Alexander Tekniği, en etkili güncel yöntemler olarak belirlenmiştir. Problemin yaygınlığı doğrultusunda, sahne heyecanı ile ilgili öğretici konuların, müzik eğitim programlarında seminer ve atölye çalışması şeklinde yer alması yararlı görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Sahne heyecanı, sahne heyecanı ile başa çıkma yöntemleri, Türk müzisyenleri, bilişsel ve davranışsal terapi.


Tam Metin: PDF