İTÜDERGİSİ/b, Cilt 6, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Piyano eğitiminde çözümleme destekli çalışma metodu ve uygulanışı

Beray SELEN, Cihat AŞKIN

Özet


Bu makalede günümüzde piyano derslerinin "çözümleyici" olma ihtimali ele alınmakta; piyano eğitiminde kullanılan pedagojik yaklaşımların ağırlıklı olarak "geleneksel" yapıda olmasının eğitmenleri de öğrencileri de bazı yeni açılımlardan uzak tutabildiği düşünülerek, bu konu yeniden değerlendirilmektedir. Spontane deşifre, armonizasyon ve doğaçlama gibi belli beceriler geliştirilerek piyano egzersizleri ve eğitimine fonksiyonel bir boyut kazandıracak yollar ortaya koymak gerekliliği sorgulanmaktadır. Ayrıca bu çözümleyici mantık ve disiplin, yaratıcı düşünceyle deneyselliğin ortak zemininde ilişkilendirilmiştir. Şu andaki işler bakış açısını büyük oranda kabul edip sonradan çıkan yanlış algı veya hataları tamir etmek mümkündür. Keza tamamen sistemi reddetmek ve yeni baştan pedagojik öğretiler oluşturmak da diğer bir seçenektir. Bu iki uç yöntem arasında melezleme olarak görülebilecek üçüncü bir yöntem ise arayolu bulmaktır; sistemde daha önce yaygın şekilde kullanılmayan bazı öğelerin de işin içine katılması prensibi üzerinden yürüyen bu yaklaşım sorunları kolayca çözebilecektir. Geleneksel eğitime eskisinden çok daha kuvvetle taşınması savunulan kavramlar arasında armonik ve yapısal/ biçimsel analizin yanı sıra mnemotekni de bulunmaktadır. Mnemotekni ile bir liste verinin öğrenilmesi için yardımcı elemanların (görsel, işitsel veya dokunma duyusu ile ilgili) işin içine sokulduğu hafıza yöntemleri kastedilmektedir. Hatta bizi daha yüksek bir piyanistlik bilincine taşıyacak psikonörotik ve kinestezik yaklaşımlarla deşifre etmenin mümkün olabileceği ve daha yüksek verim alınabileceği ileri sürülebilir. Ancak bu yaklaşımlar, üzerinde çalışılması gereken ve potansiyel vadetmelerine karşın henüz net bir şekilde işlenmemiş projeler olarak görülmelidir. Çözümleyici yaklaşımla geliştirilmesi hedeflenen işlevsel beceriler ise notaya karşı kendiliğinden, yaratıcı ve esnek bir tavırla yaklaşabilme, bir melodinin armonisini anında doğaçlayabilme, kulaktan çalma ve transpoze etme yetilerinin kazanılmasıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Çözümleyici yaklaşım, doğaçlama, mnemotekni, armonizasyon, deşifre.


Tam Metin: PDF