İTÜDERGİSİ/b, Cilt 6, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Avrupa inovasyon göstergeleri (EIS) ışığında Türkiye'nin konumu

Filiz ERSÖZ

Özet


Bu çalışmada; Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesinde, ihtiyaçların anlaşılması ve uygun stratejilerin belirlenmesi için inovasyonda nerede bulunduğunun ortaya konulması ve inovasyon göstergelerine göre öncelikli olarak hangi alanlara odaklanması gerektiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla; Avrupa inovasyon göstergelerine çok değişkenli istatistik teknikleri uygulanmıştır. Türkiye’nin, inovasyon göstergelerinde, Hiyerarşik Kümeleme Analizine (HKA) göre; Polonya, Slovakya, Letonya, Yunanistan, Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, Portekiz ve Malta ile aynı kümelemede yer aldığı görülmüştür. Yapılan Kümeleme Analizi (KA) sonuçlarının doğruluğunu test etmek amacıyla Ayırma Analizi (AA) uygulanmış ve geçerli bir ayırım yapıldığına işaret eden istatistiksel değerler elde edilmiştir. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi (ÇBÖA) sonucunda ise, Türkiye’nin AB ülkeleri, ABD, Japonya ve İsrail içinde inovasyon göstergeleri bakımından düşük ülke özelliği gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, birbirine benzer veya farklı ülkeleri ayırmada önemli etken olan inovasyon göstergeleri içinde en etkili değişkenlerin; bilim insanı ve mühendis sayısı, yüksek öğrenim görmüş kişilerin sayısı, kamu Ar-Ge harcamaları, bilgi ve iletişim teknolojileri harcamaları ve ileri teknoloji ürünleri ihracatı olduğu belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovasyon Karnesi (Skorbord), Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi, Kümeleme Analizi, Ayırma Analizi.


Tam Metin: PDF