İTÜDERGİSİ/b, Cilt 3, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye'de yazılım teknolojisi için teknoloji öngörüsü

Nihan YILDIRIM, Hacer ANSAL

Özet


Tüm gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye de ekonomik gelişme ve toplumsal refahı için dijita  uçurumdan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek, bilgi devrimine yetişmek, teknopolitik yetkinliklerini geliştirerek bilgi teknolojileri kapsamında, özellikle inovasyon yapısında fiziksel yatırım gerektirmeyen, dinamik, özgün yapısı ile bir fırsat penceresi açan yazılım teknolojisin  üretmek zorundadır. Yazılımda teknolojik yenilik kabiliyetinin geliştirilmesi, doğru bilim teknoloji politikalarının/ stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Bu politika ve stratejilerin oluşturulma sürecinde doğru, etkin girdilere ihtiyaç vardır. Bu girdiler, ancak başarılı, etkin, doğru kapsamda (ulusal, sektörel, mikro düzeyde), doğru alanlarda (kritik teknolojilerde), tutarlı, uygulanabilir, sonuç veren metotlarla, doğru katılımcılarla gerçekleştirilen teknoloji öngörüleri ile mümkündür. Bu kavramsal çerçeve içinde, çalışmanın temel amacı; yazılım teknolojisinde, ulusal / sektörel teknoloji politikalarının ve firma stratejilerinin oluşturulma sürecine katkı sağlayan bir teknoloji öngörüsü yaparak, ülkemizin yazılım teknolojisi alanında yenilik üretme yeteneği kazanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, teknoloji üretme ve inovasyon yeteneğinin ekonomik gelişme ile toplumsal refaha etkileri, bu etkileri biçimlendiren ulusal bilim teknoloji politikaları, teknoloji öngörüsü yöntemleri, uygulamaları, yazılım teknolojisi, yazılım sektörü incelenmiştir. Uygulamada, Delphi anketi ile öngörüler, bu öngörülerle senaryolar oluşturulmuş, Türkiye için SWOT analizi uygulanmış; bunlar ışığında politika önerileri oluşturulmuştur. Türkiye’nin bu teknolojide yetkinleşmesiyle ilgili, büyük bölümü teknolojiden çok sosyal, politik ve sektörel sorunlara bağlı zorlukları vardır. Ancak bunların iyi bir yönetişim, ulusal mutabakat ve özgün politikaların istikrarlı uygulanması ile aşılması mümkündür.

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji öngörüsü, yazılım, delphi, senaryo planlama, teknoloji politikası.


Tam Metin: PDF