İTÜDERGİSİ/b, Cilt 2, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Depremlerin oluş nedenlerine ilişkin Bizans teorileri

Mevlüde BAKIR

Özet


Bu çalışmada Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis şehri ve etrafındaki yerleşim birimlerinde imparatorluğun varoluş süresi boyunca, dördüncü ve onbeşinci yüzyıllar arasında, meydana gelen depremler tarihsel veriler ışığında değerlendirilerek Bizanslıların depremleri nasıl algıladığı konusu üzerinde durulmaktadır. Modern araştırmacıların ilgi alanına pek girmeyen bu konunun ele alınmasıyla, Bizanslılar arasında depremlerin oluş nedenleriyle ilgili olarak ortaya atılan bilimsel, dini ve popüler görüşler yardımıyla Bizans zihniyeti hakkında somut bir bilgiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Fakat çalışmamız boyunca görülecektir ki, bütün bu bilimsel, dini ve popüler görüşlerin üzerinde, Bizanslılar genel olarak depremlerin Tanrı’ya karşı işledikleri günahlardan dolayı meydana geldiğini düşünmekteydiler.

 

Anahtar kelimeler: Deprem, Konstantinopolis şehri, Bizans İmparatorluğu.


Tam Metin: PDF