İTÜDERGİSİ/b, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Avrupa Para Birliği ve Türk ekonomisine etkileri

Veyis FERTEKLİGİL, Lerzan ÖZKALE

Özet


Bu makale orijinal adı "European Monetary Union and its Impact on the Turkish Economy" adlı doktora çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır. Makalede tezden yararlanılmakla beraber bazı bilgiler eklenmiş ve yenilenmiştir. Çalışmada Avrupa Para Birliği'nin (APB) kuruluşundan bu yana meydana gelen gelişmeler kısaca anlatılmakta, bu birliğin bugüne kadar sergilediği performans, başarılı olduğu ya da başarısız olduğu hususlar gözden geçirilmektedir. Öte yandan, APB ile birlikte yürürlüğe giren Avrupa tek para birimi Euro'nun durumu, diğer para birimlerine karşı olan değeri ve uluslararası bir para olmanın gerektirdiği koşulları karşılayıp karşılamadığı yine kısaca ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye'nin AB (Avrupa Birliği) ile olan özel ilişkileri nedeniyle APB'den etkilenmesi kuşkusuzdur. Çalışmanın sonunda APB'nin ve Euro'nun Türk ekonomisine olası etkileri konusunda bir değerlendirme yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Para Birliği, ABD, Avrupa Birliği, Euro.


Tam Metin: PDF