Yazar Detayları

MERT, Zeynep Gamze

  • Cilt 3, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İstanbul bölgesi büyük sanayinin mal ve hizmet üretimi mekansal dağılımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645