Yazar Detayları

ZEYNELOĞLU, Sinan

  • Cilt 9, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Türkiye'de yerleşim birimlerinin büyüklük dağılımı ve merkezî yerlerin nüfuslarındaki değişim
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645