Yazar Detayları

SERİM, Sema

  • Cilt 6, Sayı 2 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Yapılı çevre üzerinden mimarlık bilgisinin üretilmesi:Eleştirel bir değerlendirme
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645