Yazar Detayları

TEKÇE, Işılay

  • Cilt 10, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Yüklenici inşaat firmaları için çok kriterli performans ölçme modeli geliştirilmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645