Yazar Detayları

KUBAT, Ayşe Sema

 • Cilt 8, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Konut bölgelerinde mekansal yapı - arazi değer ilişkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  Haliç Kültür Vadisi Projesi kapsamında getirilen önerilerin Galata bölgesi üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye'de şehir yenilemenin uygulanabilirliği üzerine düşünceler
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1645