Yazar Detayları

Şence TÜRK, Şevkiye

  • Cilt 8, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    Arazi ve arsa düzenlemesi yöntemi ve uluslar arası çerçevede etkin uygulanabilirliği
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645