Yazar Detayları

KOÇAK, İsmail

  • Cilt 7, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İnşaat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin proje sürecindeki tutum ve davranışları
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645