İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mimari tasarımda fraktal kurguya dayalı üretken bir yaklaşım

Özgür EDİZ, Gülen ÇAĞDAŞ

Özet


Günümüz mimarlık ürünlerinin oluşturulmasında farklı tasarım yaklaşımları kullanılmaktadır. Kavramsal anlamda çok farklı olgulardan başlayarak sıradışı formların üretildiği mimari örneklere sıkça rast-lanmaktadır. Yeni tasarım örneklerinin bu yöndeki gelişimi farklı geometrik kurgulardaki formların, dijital tasarım ortamlarında betimlenerek üç boyutlu modellerinin üretilmesi ile desteklenmektedir. Bu çalışmada belli bir mimari dile ait biçim sözlüğünde bulunan elemanların fraktal kurgusunda var olan ilkeleri kullanarak bilgisayar ortamında mimari tasarımda ve mimari biçimlerin üretilmesinde yol gösterici olabilecek bir yaklaşımının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yaklaşım, mevcut bir mimari dokunun fraktal boyutuna ve özelliklerine dayanarak yeni formların üretilmesinde yaratıcılığı destekleyici üretken bir tasarım yaklaşımıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, bilgisayar destekli mimari tasarım, fraktal geometri, üretken yaklaşım.


Tam Metin: PDF