İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tekstil sanayi yerleşmelerinde kuruluş yeri belirleyicileri

Abdelhak ACIDI, İsmet KILINÇASLAN

Özet


Bu makalenin amacı İstanbul metropoliten alanında bulunan tekstil sanayilerinin kuruluş yeri belirleyicilerinin önem derecesini ve bunlar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Tekstil firmaları için en önemli ve en yoğun yerleşilen alanlar olarak Merter, Şişli, Topkapı ve Yenibosna semtleri bulunmuştur. Kuruluş yeri belirleyicilerinin analizi için veriler 180 firmadan karşılıklı anket yoluyla toplanmıştır. İstatistiksel yöntem olarak kullanılan regresyon analizi hem ölçülebilir yerseçim  değişkenlerinin ilişkisini, hem de bu ilişkinin kuvvet derecesini ortaya koyuyor. Analiz sonucunda şu belirleyiciler arasında güçlü ilişki bulunmuştur: yıllık üretim ile yıllık satış, yıllık üretim ile hammadde ve ara ürün sağlayıcı firmalar, yıllık üretim ile fabrika arsa büyüklüğü, işçi sayısı ile fabrika arsa büyüklüğü, yıllık üretim ile işçi sayısı. Ölçülemeyen değişkenlerin analizi için ki kare istatiktiksel yöntemi uygulanmıştır. Bu analiz sonunda öne çıkan değişkenler arası bağımlılıklar şu gruplardadır: teknolojik seviye ile yıllık üretim, finansal kuruluşlar ile yıllık satış ve müşteri uzaklıkları.

 

Anahtar Kelimeler: Sanayi yer seçimi, kuruluş yeri belirleyicileri, sanayi planlaması, tekstil sanayi.

 


Tam Metin: PDF