İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çağdaş gereksinmeler bağlamında sürdürülebilir turizm ve kimlik modeli

Ş. Gülin BEYHAN, S. Mete ÜNÜGÜR

Özet


İnsanların yaşam süreçleri içerisinde birtakım değerlerin değişmesi çok olağan bir olgudur. Değişmek, vazgeçilmez bir süreçtir, ancak değişimin boyutu, koşulları ve sonuçları dikkate alındığında birtakım değerlerin değişmesi sırasında sürdürülebilir olanların da korunması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Çalışma kapsamında çok boyutlu, çok katılımlı bir sistematik geliştirilerek, bölgesel-kimlik analizi çerçevesinde oluşturulan model ile kimlik analiz envanterini ne kadar (ölçek), niçin, neden (içerik), nasıl, kimin tarafından (davranış) korunup-sürdürüleceğinin ve/veya değiştirilip geliştirileceğinin boyutları incelenmiştir. Sonuç olarak, sürdürülebilir turizm ve kimlik gelişiminin holistik yapısında bölge ile ilgili tespitler, katılımcıların bölge hakkındaki kararları ve uygulamaları ile karşılaştırılmak üzere tez-anti tez olarak sorgulanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel çevre, holistik model, kimlik, sürdürülebilir turizm.


Tam Metin: PDF