İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye?de tasarım öncesinde maliyet tahmini için veri tabanı modeli

Deniz Ayşe POLAT, Murat ÇIRACI

Özet


Bu çalışmada tasarımın tüm evreleri için bina maliyeti tahmini amaçlı kullanılabilecek kaynaklar açısından Türkiye’ deki durum incelenmiş ve problemler ortaya konmuştur. Bu problemler doğrultusunda, tasarım öncesi evre için dünyada farklı kuruluşlar tarafından geliştirilmiş olan 14 değişik maliyet tahmin yöntem ve yazılımı maliyet verilerini tanımlayan parametreler, kullandıkları veri tabanları ve izledikleri adımlar açısından sistematik bir biçimde incelenmiş ve bunlar içinden Türkiye için uygun olanları seçilmiştir. Daha sonra seçilmiş olan bu yöntemlerde kullanılan veriler, bu verilerin oluşturulabilmesi için gerekli ham veriler ve dönüştürme işlemleri ortaya konmuştur. Ayrıca söz konusu ham verilerin standart bir şekilde toplanmasını sağlayacak araçlar belirlenmiştir. Son olarak yöntemlerin ihtiyaç duyduğu veri tabanı modeli detaylı bir biçimde tanımlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Tasarım öncesi evre, maliyet tahmini, maliyet veri tabanı.


Tam Metin: PDF