İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türk inşaat endüstrisinde iş değerleriyle ilgili kültürel profil

İlknur AKINER, Nur ESİN, Heyecan GİRİTLİ

Özet


İnşaat endüstrisindeki küresel rekabet kültür ve kültürel farklılıklar konusunda yapılan çalışmaları ivmelendirmiştir. Günümüzde, gelişmekte olan bir çok ülke ve Avrupa, kendi içinde ve uluslararası alanda rekabet avantajı elde edebilmek ve inşaat endüstrisindeki potansiyel anlaşmazlık ve uyum alanlarını belirleyebilmek amacıyla, bir kültürel profil modeli geliştirmeye odaklanmışlardır. Ancak, Türk inşaat endüstrisi bu tür çalışmalardan yoksundur. Türk inşaat endüstrisinden seçilmiş meslek gruplarının kültürel profilini oluşturmaya yönelik olan bu araştırma, inşaat endüstrisindeki kültürel farklılıklara açıklık kazandırmayı amaçlamaktadır. Örneklem, inşaat mühendisliği ve mimarlık disiplinlerine odaklanmıştır. Araştırmanın bulguları Türk inşaat sektörünün kültürel profili hakkında bir model oluşturarak, ülke içinde ve uluslar arası düzeyde bir karşılaştırma yapmayı da sağlamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, kültürel farklılıklar, Türk inşaat sektörü kültürü, meslek kültürü, iş değerleri.


Tam Metin: PDF