İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Az katlı binalar için alternatif bir yapı sistemi

Haluk SESİGÜR, Feridun ÇILI

Özet


Geleneksel yapım sistemlerine alternatif olarak, teknoloji bakımından gelişmiş ülkelerden transfer edilen  yapım sistemleri ülkemizde yeni yeni uygulama alanı bulmaktadır. Bu tür sistemlerin geleneksel sistemlere göre üstünlükleri taşıyıcı sistemi oluşturan elemanların atölyede otomasyon kontrollü olarak hazırlanması, kullanılan malzemenin kaliteli oluşu, taşıyıcı sistem elemanlarının hafifliği olarak sayılabilir. Bu çalışmada endüstriyel yapım sistemlerinden üç tabakalı kompozit panelli sistem incelenmiştir. Üç tabakalı kompozit panelli sistemin yatay yüklere göre hesabı verilen bağıntılar yardımıyla açıklanmıştır. Duvar elemanlarının rijitliklerinin hesabında tablalı kesitler kullanılmış, çeşitli etkili genişlik-duvar kalınlığı oranları için kayma şekil değiştirmesi katsayısı değerleri hesaplanmıştır. Literatürde tablalı kesitler için önerilen kayma şekil değiştirmesi katsayısı ile birlikte, elde edilen sonuçlar Sonlu Eleman Yöntemi ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak bir tabloda özetlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Sandviç panel sistem, kompozit panel sistem, kayma şekil değiştirmesi katsayısı.

 


Tam Metin: PDF