İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul'da uluslararası ziyaretçilerin memnuniyet düzeyleri

Ebru KERİMOĞLU, Hale ÇIRACI

Özet


Dünyada turizmin dinlenme, eğlenme ve boş zamanları değerlendirme ile bütünleşme gereği ve zorunluluğunu belirleyen niteliksel ve kavramsal değişimi, şehirleri de etkilemeye başlamıştır. Şehirler, en önemli turizm kaynaklarıdır ve kendileri başlı başına önemli varış noktalarıdır. Bu yüzden şehirsel turizm, modern şehirsel yönetimin temel parçası haline gelmiştir. Her bir şehirsel turizm alanının kimliğinin birbirinden farklı olması, araştırmacılar ve plancılar için farklı planlama stratejilerinin geliştirileceği anlamına gelmektedir, bunun anlaşılması da plancılar için büyük önem taşımaktadır. İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında en etkili araç olacağı varsayılan turizm fonksiyonunun, planlı ve stratejik gelişiminin sağlanmasının gerekliliğini kabul eden çalışma, İstanbul’a gelen uluslararası ziyaretçilerin, İstanbul’un sunduğu çeşitli potansiyeller doğrultusunda memnuniyet düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Şehirsel turizm, memnuniyet faktörleri, turizm planlaması.


Tam Metin: PDF