İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Geleneksel şehirsel dokular ve kullanıcı özellikleri

Hüsnü UĞUR, Cengiz GİRİTLİOĞLU

Özet


Makalenin amacı geleneksel şehirsel doku ve mekanların korunması ve yaşatılması bağlamında kullanıcı karakteristiklerinin önemini açıklamaktır. Geleneksel şehirsel doku ve mekan kullanıcıları sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri açısından bulundukları yapılanmış çevreye yabancı olup, aynı zamanda çevreyi algılamada problem yaşamaktadırlar. Bunun sonucu olarak, geleneksel şehirsel doku ve mekansal oluşumların tarihi, kültürel ve anlamsal özellikleri daha hızlı bir şekilde farklılaşmakta, korunmaları ve yaşatılmaları da güçleşmektedir. Makale, probleme çözüm olabilecek kuramsal yaklaşımlarda kullanılmak üzere, kullanıcı karakteristiklerinin gözlem ve anket soruşturmalarıyla sistematik bir şekilde ortaya çıkarılması ve genel eğilimleri açıklayan göstergelerin elde edilmesine yönelik bir değerlendirme sunmaktadır. Değerlendirmede varsayımsal kuramsal değerler ve standartlar esas alınmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı özellikleri, geleneksel şehirsel doku ve mekanlar, koruma


Tam Metin: PDF