İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İnşaat proje sisteminde eşzamanlı mühendislik modeli

Hesna Semra MUTLUAY, Murat ÇIRACI

Özet


İmalat sektöründe uygulanan eşzamanlı mühendislik yaklaşımının inşaat proje sistemine uygulanması, nesnenin yaşam çemberinde rol alan tüm aktörlerin tasarım sürecine katılarak isteklerini ifade etmelerini ve tasarımın bu isteklerin optimize edilmesiyle belirlenen hedef değerler doğrultusunda geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun sonucunda projedeki katılımcı profilinin ve sözleşme yapısının farklılaşması alternatif bir proje teslim yöntemi ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada eşzamanlı mühendislik ilkelerinin uygulanmasına yönelik genel bir proje teslim yöntemi iskeleti oluşturmak amacıyla geliştirilen “İnşaat Proje Sisteminde Eşzamanlı Mühendislik” (IPS-EM) modeli tanıtılmakta, bu modeldeki tasarım öncesi ve tasarım aşamalarının temel aktiviteleri, bu aktivitelerin gerçekleştirilmesinde rol alan katılımcılar ve temel yükümlülükleri açıklanmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Eşzamanlı mühendislik, inşaat proje sistemi, proje teslim yöntemi.

 


Tam Metin: PDF