İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türk sarıçamından lamine ahşap kirişlerin mekanik özellikleri

Rengin BECEREN ÖZTÜRK, Nihal ARIOĞLU

Özet


Türkiye’de yeni yeni tanınmaya başlayan, Avrupa ve Amerika’da çok uzun yıllardır yaygın olarak kullanılan lamine ahşap teknolojisinde kiriş üretiminin yapılabilirliğinin belirlenmesi esas amaçtır. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki yöntem izlenmiştir. Bu teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerdeki üretim incelenmiş ve kendini çabuk yenileyebilen kozalaksı çam türlerinin işlendiği görülmüştür. Bu belirlemeden sonra Türkiye’de yetişen kozalaksı çam türleri araştırılmış ve amaç doğrultusunda Sarıçam’ın ana materyal olarak kullanılmasının uygunluğuna karar verilerek, farklı tutkallarla kirişler üretilmiştir. Üretilen kirişlerin mekanik özelliklerinin değişimi deneysel olarak incelenmiştir. Sonuçlara bağlı olarak Türkiye’de  üretiminin yapılıp yapılamayacağı ve uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Farklı tutkallarla üretim, lamine ahşap kiriş, mekanik özellikler, sarıçamın mukavemeti


Tam Metin: PDF