İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Teknolojik yenilik üzerine kalitatif bir araştırma deneyimi

Emrah ACAR, Yıldız SEY

Özet


Bu makale, teknolojik yeniliklerin küçük ve orta boy inşaat firmalarına yaygınlaşmasını etkileyen faktörlerin araştırıldığı kalitatif bir araştırmanın yöntemini anlatmaktadır. Proje ve Yapım Yönetimi (PYY) disiplininin bilgi birikimi genellikle kantitatif araştırmalara dayanmaktadır. Oysa kalitatif yöntemler teknolojik yenilik gibi kaotik olgular deşifre etmek için güçlü araçlardır; araştırmacının incelediği konu ile bütünleşerek derin ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlamaktadır. Ayrıca, kantitatif araştırmalar için güçlü hipotezler geliştirilmesini sağlamaktadır. Görece genç bir disiplin olan PYY’nin yöntem konusundaki katı tavrını gözden geçirerek kalitatif yöntemlerin sunduğu avantajlardan yararlanması, PYY alanına katkı sağlayacaktır. Teknolojik yenilik konusunu ele alan bir doktora tez çalışmasında edinilen deneyim bu savı desteklemektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Kalitatif araştırma yöntemleri, proje ve yapım yönetimi.


Tam Metin: PDF