İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dönüşüm yaşanan tarihi alanlarda konut fiyatlarında etkili faktörlerin analizi

Evren ÖZUS, Vedia DÖKMECİ

Özet


Banliyöleşme ile çöküntüye uğrayan tarihi kent merkezlerini yeniden canlandırmak amacını taşıyan uygulamalar, genellikle başarılı sonuçlar vermişlerdir. Bu alanlarda yaşanan sosyo-ekonomik canlanma süreci, tüm kentin sosyal ve ekonomik sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’un yaşadığı dönüşüm sürecinin yansımalarının yoğun olarak izlendiği Beyoğlu tarihi konut alanlarında, konut satış fiyatlarında etkili olan fiziksel ve işlevsel faktörler ile etki derecelerini, hedonik fiyat analizi kullanarak belirlemektir. Çalışma sonucunda, manzara genişliği, bina yapı tipi, binadaki boş daire sayısı, sanayi tesislerine uzaklık, bina kat sayısı, bahçe kullanımı ve ısı izolasyonu faktörlerinin, konut satış fiyatlarında etkili olduğu gösterilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, konut fiyatı, Beyoğlu, Hedonik fiyat analizi.

 


Tam Metin: PDF