İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Galata-Pera mekânsal biçimlenme özellikleri ile arazi kullanımı

Meltem GÜNDOĞDU, Hale ÇIRACI

Özet


Çalışma Galata-Pera bölgesinin, İstanbul tarihsel gelişim süreci içinde mekansal biçimlenme özellikleri ile arazi kullanım özellikleri arasındaki etkileşimin ortaya çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Şehirsel alanın biçimsel yapılanma analizinde, Alan Dizimi Analiz Modelinden yararlanılmıştır. Galata-Pera Bölgesi 17. yy’dan bugüne hat ağı örüntüsü özellikleri ile incelenmiştir. Alanın hat ağı biçimlenme yapısının sayısal olarak hesaplanabilmesini sağlayan “eksensel haritaların” ve biçimlenme özellikleri parametrelerinden alan bütününde hatların birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren “bütünleşme (R-n)” değerlerine ilişkin çekirdek haritalarının oluşturulmasında, Axman bilgisayar programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, Galata-Pera bölgesinde, genellikle “Ticaret” alanlarında bütünleşme değerlerinin yüksek, “Konut” alanlarında bütünleşme değerlerinin düşük olduğu, bütünleşme çekirdeğinin aksların doğrusal yapılanmasıyla devamlılık gösterdiği bulunmuş olup, İstanbul’un Tarihi Merkezi İş Alanı olan Galata-Pera bölgesi şehirsel gelişiminde değişimin işlevsel olarak, biçimsel yapıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkartılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Mekansal biçimlenme özellikleri, bütünleşme değeri, alan dizimi, eksensel harita.


Tam Metin: PDF