İTÜDERGİSİ/a, Cilt 6, Sayı 1 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Beton prefabrike ilköğretim binalarında dış duvar - çevre kirliliği ilişkisi

Caner GÖÇER, Bilge IŞIK

Özet


Değişen eğitim sistemine ve süresine bağlı olarak eğitim yapılarının hızla inşa edilmesi zorunluluğu, prefabrike sistemlerin kullanımını ve bu sistemlerin birçok açıdan geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Eğitim yapılarının beton esaslı prefabrike sistemlerle yapılması durumunda üretim maliyetinin, hızının ve yapım kolaylıklarına ilişkin sistemlerin değerlendirilmesi zorunluluğunun yanında, sistemlere ait kabuk bileşenlerinin de ısıtma enerjisi bakımından etkinliğinin değer-lendirilmesi, problem noktalarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması gerekmektedir. Sekiz yıllık eğitim sistemimde yaklaşık 300.000 derslik kapasiteli eğitim yapılarının yapımı söz konusu olmakta ve ısıtma enerjisi tüketimini çok az düzeyde azaltacak bir çözümün geliştirilmesiyle bile yapı toplamında büyük oranda enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yapı kabuğunun büyük bir yüzdesini oluşturan dış duvarların betonarme prefabrike sistemlerle oluşturulması durumunda olası sistemlerin duvar tiplerinin problem noktalarının ısıtma enerjisi tüketim verilerine bağlı olarak kirletici emisyonlarının değerlendirilmesi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çünkü betonun ısı geçirgenlik direncinin düşük oluşu ve prefabrike sistemlerde birleşimlerde meydana gelen ısı köprüleri büyük miktarda enerji kayıplarına neden olmakta; bunun sonucunda da binanın yaşam dönemi maliyetleri artmaktadır. Bunlara ek olarak, yüksek yakıt tüketimi nedeniyle atık gaz emis-yonlarının yükselmesi çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bina tasarımında ısıtma enerjisi kapsamında etkin sistemlerin araştırılması ve çözümlerin geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Prefabrike dış duvar,  ısıtma enerjisi, çevre kirliliği, kirletici emisyonları.


Tam Metin: PDF