İTÜDERGİSİ/a, Cilt 8, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Endüstri ürünleri tasarımında strüktür

Demet GÜNAL ERTAŞ, Nigan BAYAZIT

Özet


Strüktür endüstri ürünleri tasarımının önemli bileşenlerinden biridir. Mesleki eğitim ve uygulama süreci içinde endüstri ürünleri tasarımının kurgulanması ve üretilmesi için strüktür kavramının bilinmesi, malzemelerle ilişkilerinin doğru kurulması gerekmektedir. Bu tezde endüstri ürünü tasarımında strüktür ve malzemeyi kapsayan yapısal özelliklerin tasarıma etkilerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Strüktür kavramı bu kavramın tasarımdaki yeri ve önemi, tasarıma etkileri üzerinde durulmaktadır. Farklı endüstri ürünleri tasarımlarından örnekler strüktür, biçim, malzeme, işlev ilişkileri yönünden incelenmektedir ve sınıflandırılmaktadır. Çalışmanın daha sonraki aşamasında ise “strüktür tasarımında ‘strain gauge’ olarak adlandırılan gerinim ölçer (birim uzama) tekniği ile şekil değiştirme ölçümü ve gerilme analizinin kullanılması” konusu tasarımda faydalanılacak bir yöntem olarak önerilmektedir. Tasarımda farklı yöntemlerin geliştirilmesi yaratıcılığın artırılması, özgün tasarımların yapılması açısından faydalı olacaktır. Endüstri ürünleri tasarımı alanında strüktürel çalışmalar tasarımın geliştirilmesinde faydalı olacaktır. Tasarımda kullanılması önerilen gerinim ölçer ile ölçme tekniği ve gerilme analizinden yeni tasarlanacak endüstri ürünleri tasarımları ve mevcut tasarımlarda yapılacak geliştirme çalışmaları için faydalanılabileceğini öngörerek, bu ilişkinin ne şekilde kurulabileceğini göstermek üzere bu yöntem bir örnek üzerinde uygulanmıştır. Önerilen yöntem ışığında tasarımda hangi ölçütlerden nasıl yararlanılacağı üzerinde durulmaktadır. Çalışmada kullanılan yöntemler arasında mevcut endüstri ürünleri tasarımlarının analizi, gerinim ölçer ile ölçüm tekniği, bilgisayar ortamında gerilme analizleri yer almaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Endüstri ürünleri tasarımı, strüktür, biçim, gerinim ölçer.


Tam Metin: PDF