İTÜDERGİSİ/a, Cilt 9, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yenilikçilik-rekabet gücü ilişkisi: Otomotiv sektörü örneği

Gülden ERKUT, Ayşe Nur ALBAYRAK

Özet


Rekabet gücünün artan önemiyle birlikte farklı düzeylerde rekabet gücünü tanımlayan çalışmalar yapılması gündeme gelmiştir. Bu çalışmada konu rekabet gücü yüksek bir bölgede, orta-yüksek teknoloji düzeyinde ve yenilikçilik potansiyeli olan bir sektör olarak otomotiv sektörü örneğinde ele alınmaktadır. Çalışma alanı olarak İstanbul ile Doğu Marmara Bölgesi içinden seçilen Kocaeli, Sakarya ve Bursa illeri belirlenmiştir. Giriş bölümünde verilen literatür özetinin ardından, ikinci bölümde otomotiv sektörüne ilişkin bilgilerle Türkiye’deki mevcut otomotiv kümeleri açıklanmakta, üçüncü bölümde çalışma alanındaki iller arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır. Alan çalışmasının detayları ve temel bulgular dördüncü bölümde yer almaktadır. Araştırma kapsamında belirlenen sektörde faaliyet gösteren firmalarda bir anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın amacı rekabet gücü ile yenilikçilik arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Rekabet gücüne etki eden faktörler temel bileşen analizi (PCA) ile belirlenmiş, rekabet gücü yenilikçilik ilişkisi ise regresyon analizi ile sorgulanmıştır. Ayrıca rekabet gücü ve rekabet gücü faktörleri açısından alt bölgelere göre bir farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla belirlenen altı alt bölge (İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bursa 1 ve Bursa 2) dikkate alınarak faktörler açısından ayrışmalar belirlenmiştir. Bu aşamadaki analizler varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Sonuç ve değerlendirmeler ise son bölümde yer almaktadır. Varılan temel sonuç yenilikçiliğin rekabet gücünü pozitif yönde etkilediğidir. Ayrıca firmaların rekabet gücünün yanı sıra yenilikçilik stratejileri, rekabet stratejileri ve çevre faktörlerine göre alt-bölgeler arasında farklılık olduğu görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Rekabet gücü, yenilikçilik, otomotiv, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya.


Tam Metin: PDF