İTÜDERGİSİ/a, Cilt 9, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Elektronikleşen çevrede mimarlık

Ali G. BİRO, Ferhan YÜREKLİ

Özet


İnternet alternatif bir gerçekliktir. Teorik olarak hipermekanda alternatif bir gerçekliği bütün duyularımız ile deneyimleyebiliriz. Medya gerçek olanın imgesini çoklaştırmaktadır. Tv veya bilgisayar ekranı, bir şeyler anlatmak veya bir bildirim yapmak için elektronları kullanmaktadır. Her yerde aynı özellik ile insanın karşısına çıkan ekran bildirimin çerçevesi olmaktadır. Mimari ürünün çerçevesi ise yeryüzü üzerinde belli bir alan olmaktadır. Mekân sözcüğü her şeyi içeren bir kavramdır. Mekân, her şeyi içine alabilecek kapasitesi olan bir mekanizma olarak görülebilir. Yeryüzü, alternatif gerçekliklerin de bağlandığı gerçeklikti, ama yeryüzü sınırsız değildir. Yerküre ile “düşünen ve yalnızca onu anlayan değil, onu değiştiren bir tür” olarak ilişkilerimiz karmaşık bir yapıdır. Karmaşık bir sistemi oluşturan öğeler, metinsel veya kavramsal bir yapı olabilir ama karmaşık bir yapı basit bir çizgi ile de temsil edilebilir. Kavramsallaştırma yapmazsak, yeryüzü biçimi nedir? Yeryüzü, topografya sözcüğünün en dar anlamı olan, çeşitlenen yüzey kabartmasıdır. Ucu açık değişken eğrisel bir çizgi, topografik kesit çizgilerini temsil eden çizgidir. Yeryüzünü temsil eden eğrisel çizgi, diğer bir deyişle topografik kesit çizgisi bir ikondur, ama H öznesi bu basit çizgiyi yalnızca ihtiyacı olduğu zaman anlayabilir. Topografya sözcüğünün dar anlamı yüzey kabartmasıdır, en geniş anlamı yer tanımlamaktır. Tarladaki tümseğin çiftçi tarafından tabure olarak kullanılması, mimari üretimler için yeni bir düşünme alanı olabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Topografya, çerçeve, aralık, internet, medya, düz çizgi, değişken eğrisel çizgi.


Tam Metin: PDF