İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Konutlarda mekansal dizin verilerinin mekan tercihleri ile ilişkisi

Erincik EDGÜ, Alper ÜNLÜ

Özet


Evler kendi iç düzenlerinden, oluşturdukları şehir ölçeğindeki çevrelere kadar, insan yaşamını, insan davranışlarını ve toplum düzenini etkileyecek güce sahiptir. Makale konut kullanıcısının kendi davranışları ile mekanın dizinsel verileri arasındaki ilişkinin varlığını ve niteliğini araştırmayı hedeflemektedir. Konut kullanıcılarının mekansal davranışları ve konutun mekansal dizin özellikleri arasındaki ilişkilerin, konut tercihlerini etkilediği hipotezini desteklemek üzere çeşitli ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler konut kullanıcılarının sosyodemografik özellikleri, yaşam biçimleri ve konuta ait mekansal özellikleridir. Bu makalede konutların kullanıcılarının yaşam biçimi, sosyal statüsü ve mekansal tercihleri arasındaki ilişkileri yansıttığı; diğer yandan, kullanıcıların da konutun olanaklarına ya da kısıtlamalarına uyum sağladığı  ortaya koyulmuştur.


Tam Metin: PDF