İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Merkezi iş alanlarının (MİA) fiziksel ve ekonomik olarak yeniden yapılanması: Eskişehir örneği

Ali ULU, Vedia DÖKMECİ

Özet


Bu çalışmada, kent içinde önemli bir konuma sahip merkezi iş alanının (MİA) oluşumunu ve gelişimini etkileyen faktörler ve bunlar arasındaki ilişkiler genel olarak irdelenmiştir. MİA dokularının, fonksiyonel ve mekansal olarak tekrar canlandırılarak, kullanım ve değişim değerlerinin artırılmasıyla birlikte, çağdaş gereksinimlere cevap verebilecek hale getirilmesi gereklidir. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki hem fiziksel, hem de ekonomik yönden uygulanan yeniden yapılanma projeleri ve sonuçları bunu ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında; “Merkezi İş Alanlarının fiziksel ve ekonomik olarak yeniden yapılanması: Eskişehir Örneği” üzerinde yapılan araştırmalar değerlendirilerek elde edilen sonuçların, geleceğe yönelik şehir planlama çalışmaları ile stratejik politika ve alınacak önlemler açısından, yararlı ve yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.


Tam Metin: PDF